Nuvadis Blog

Usługi z zakresu Interim Managementu na rzecz organizacji potrzebujących, na krótszy lub dłuższy okres czasu, wzmocnienia kadry zarządzającej, kierownika projektu, osoby z określonymi umiejętnościami technicznymi.

Zaufanie, wraz z wiarygodnością i szacunkiem, jest jedną z najbardziej wartościowych i docenianych cech przywódczych. Zaufanie pozwala ludziom otworzyć się i przekazać szczerą informację. Jest to bezcenne, szczególnie w trudnych, problematycznych sytuacjach.
Przeprowadzanie ludzi przez zmiany i transformacje, to okres ogromnych napięć i strachu przed nieznanym. Jest to wymagający moment dla wszystkich managerów. Managerowie, którym pracownicy nie ufają, będą mieć to zadanie dodatkowo utrudnione. Liderzy, do których ich zespoły mają pełne zaufanie, stoją na zdecydowanie lepszej pozycji. Czytaj więcej

Jedną z głównych zasad, którą kierują się startupy, jest dynamiczny wzrost. Drugą, jest czekanie jak najdłużej z zatrudnianiem kolejnych pracowników. W dużych organizacjach mentalność jest zgoła odwrotna. Wielu managerów, otrzymując nowe zadania lub nowe cele, zaczyna od przekalkulowania, ilu nowych, etatowych pracowników będą do tego potrzebować. I od tego często zaczynają się negocjacje z zarządem.
Czytaj więcej

Reakcje firm na złożone przez pracownika wypowiedzenie bywają różne. Niektóre z nich mają określone zasady postępowania. Są firmy, w których w takiej sytuacji pracownika natychmiast obejmuje ostracyzm i zakaz powrotu do firmy w przyszłości. Są takie, gdzie temat zbywa się milczeniem a pracownik odchodzi w ciszy. Są również takie, które uznają takie sytuacje jako czasami nieuniknione, z zasady żegnają się z pracownikiem serdecznie, publicznie życzą mu powodzenia na nowej drodze i zachęcają do powrotu, jeśli nowy pracodawca nie spełni ich oczekiwań. Czytaj więcej

Jeśli tak mocno wierzymy w różnorodność, to dlaczego dyskryminujemy seniorów? Z jakiegoś powodu, doświadczeni liderzy w wieku seniorskim (a za taki uważa się 50+ (sic!)) mają problem ze znalezieniem pracy, odpowiadającej ich wiedzy, kompetencjom i doświadczeniu. Czytaj więcej

Kultura organizacyjna jest wszystkim co mówimy i robimy w organizacji, a wartości firmy to jej DNA. Sztuka polega na zdefiniowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu zestawu podstawowych wartości tak, aby stały się one kręgosłupem wszystkich pracowników. Wartości powinny przyczyniać się do rozwoju pożądanej kultury korporacyjnej, a zarówno kultura, jak i wartości muszą wspierać strategię biznesową. Czytaj więcej

Multitasking i prokrastynacja (= zwlekanie) to nie tylko popularne w ostatnich latach tematy ale rzeczywiste wyzwania stojące przed wieloma z nas. Wszyscy mamy dziś tak wiele do zrobienia, a tak mało czasu. Czytaj więcej

Wykorzystanie doświadczonego interim managera może być alternatywą dla kierownika projektu. Konieczność szybszych i częstszych zmian w organizacjach, jak również potrzeba elastycznego reagowania powodują, że inicjatywy projektowe są częścią codziennego życia większości firm. Faktem jest również, że wiele projektów nie odnosi sukcesów z powodu złego zarządzania.
Czytaj więcej

Co różni kobiety i mężczyzn jako liderów? I którzy z nich są lepszymi przywódcami? Temat ograny, przewałkowany na wszystkie możliwe strony, wsparty badaniami potwierdzającymi wykluczające się wzajemnie hipotezy, a do tego kontrowersyjny, pełen stereotypów i być może już nawet niepoprawny politycznie. Czytaj więcej